Podstawy programowania w języku Python

Od drugiego semestru roku szkolnego 2015/6 w wyniku współpracy kół naukowych Politechniki Wrocławskiej – KN medical.ml i KN Gauss – z władzami szkoły w Zespole Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej prowadzone są zajęcia ułatwiające uczniom start w świecie programowania.

Miałem przyjemność być w pierwszej dwójce instruktorów, przecierając szlaki i wprowadzając cztery kilkunastoosobowe grupy w tajniki Pythona.

Łącznie w projekcie uczestniczyło do tej pory około 70 osób. Zajęcia nie wymagają dodatkowych opłat ze strony uczniów i rodziców